У обласному краєзнавчому музеї експонують старовинні кахлі

У обласному краєзнавчому музеї експонують старовинні кахлі

Відвідувачі обласного краєзнавчого музею нині можуть ознайомитися з цікавою колекцією кахлів, котрі зберігаються у фондах музею та які презентовано на унікальній виставці. Кахлі вперше представлені єдиним масивом, котрий характеризує матеріальну культуру міського населення регіону у пізньому середньовіччі та ранній модерний час.

На виставці експонуються окремі кахлі та повні пічні комплекси кінця XІX – початку XX століть. Серед них є типові вироби поширеної форми з найуживанішими орнаментальними композиціями та рідкісні знахідки з оригінальними зображеннями.

Загалом на виставці представлено біля 50 зразків кахлів періоду XVII – початку XX століть.

Як відомо, пічні кахлі використовувались здавна. З часом ця будівельно-керамічна галузь удосконалювалась як технічно, так і естетично. Пічні кахлі виступають яскравим проявом декоративно-прикладного мистецтва. Попри свої утилітарні функції – спорудження опалювального пристрою, кахлі слугували важливою складовою декорування житлового приміщення й відображали естетичні вподобання, звичаї, вірування та певні історичні події.

Завдяки різнохарактерній орнаментиці піч була не лише джерелом тепла, а й головною окрасою останнього зі складною архітектурою, вибудуваною лицевими, кутовими, поясковими, карнизними та увінчуючими кахлями-орнаментами.

Навіть короткий огляд вибірки кахель представляє свого роду галерею керамічної пластики, яка, з одного боку, відображає творче мислення тогочасних гончарів, а з іншого – виступає яскравим відбитком матеріальної культури регіону.

Пічні кахлі та печі є важливими елементами культурної спадщини, що представляють краєзнавчу, історичну та художню цінність.

Залиште коментар