Департамент соціальної політики приймає заяви та документи на отримання матеріальної допомоги

Департамент соціальної політики приймає заяви та документи на отримання матеріальної допомоги

Департамент соціальної політики Черкаської міської ради приймає заяви та документи на отримання щорічної матеріальної допомоги з нагоди Дня знань у розмірі 6500,00 грн на дитину.

Право на отримання матеріальної допомоги мають сім’ї, які зареєстровані та проживають у м. Черкаси, виховують дітей від 6 до 18 років та є:

членами сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, операції об’єднаних сил, оборони України у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (далі – Захисники та Захисниці України), смерть яких пов’язана із захистом Батьківщини або виконанням обов’язків військової служби, визнаними такими відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

членами сімей загиблих Захисників та Захисниць України, смерть яких пов’язана із захистом Батьківщини або виконанням обов’язків військової служби, на період до набуття зазначеного вище статусу;

членами сімей Захисників та Захисниць України, які зникли безвісти під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України.

Для призначення матеріальної допомоги вперше законні представники дітей подають такі документи:

– заяву;

– оригінали і копії документів, що посвідчують особу отримувача, дітей шкільного віку, та підтверджують реєстрації їх проживання;

– оригінал і копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків отримувачів пільги (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган Державної податкової служби і мають відповідну відмітку у паспорті/запис в електронному безконтактному носії або в паспорті проставлено слово «відмова»);

– оригінал і копію витягу з протоколу засідання Центральної військово-лікарської комісії по встановленню причинного зв’язку захворювань, поранень, контузій, травм, каліцтв;

– оригінал і копію свідоцтва про смерть Захисника чи Захисниці України;

– оригінал і копію посвідчення члена сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни або Захисника чи Захисниці України;

– оригінал і копію документу, що підтверджує факт загибелі (сповіщення сім’ї, витяг з наказу про виключення військовослужбовця зі списків особового складу у зв’язку з загибеллю та ін.) – для членів сімей загиблих Захисників та Захисниць України, які ще не набули відповідного статусу;

– оригінал і копію документу, що підтверджує факт зникнення безвісти під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України – Захисників та Захисниць України, які зникли безвісти під час здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України;

– реквізити банківського рахунку для перерахування коштів.

У разі коли отримувачам вже призначена виплата інших видів матеріальної допомоги з міського бюджету (наприклад, щомісячна стипендія), для призначення матеріальної допомоги з нагоди Дня знань подається
заява та пред’являються оригінали документів, що посвідчують особу отримувача, дітей шкільного віку, та підтверджують їх реєстрацію місця проживання.

Прийом документів для призначення допомоги здійснюється з 1 липня до 1 серпня департаментом соціальної політики Черкаської міської ради за адресою:

м. Черкаси, бул. Шевченка, буд. 307, громадська приймальня, робоче місце № 15.

Графік роботи: з понеділка по четвер – з 08:00 до 17:00, перерва з 13:00 до 14:00; п’ятниця – з 08:00 до 16:00, перерва з 13:00 до 14:00.

Більш детальну інформацію можна отримати за телефонами: 0472-31-99-75, 093-142-41-44.

Залиште коментар