Переглянути обсяги освітньої та медичної субвенцій на 2018 рік запропонував Анатолій Бондаренко на засіданні Асоціації міст України

Переглянути обсяги освітньої та медичної субвенцій на 2018 рік запропонував Анатолій Бондаренко на засіданні Асоціації міст України

Анатолій Бондаренко у процесі обговорення питань порядку денного засідання Правління Асоціації міст України за участю Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана вніс низку пропозицій для врегулювання окремих проблемних питань, що негативно позначаються на стабільності фінансової системи місцевого самоврядування та погіршують якість надання послуг населенню.

Про це повідомила прес-служба Черкаської міської ради.

Так, від початку введення механізму субвенцій освітньої та медичної місцеві бюджети відчувають постійний брак бюджетних коштів через недостатність прогнозних обсягів відповідних субвенцій, що розподіляються на підставі формульного розрахунку та не забезпечують необхідну потребу у видатках закладів освіти та охорони здоров’я. Крім того, при розрахунку субвенцій не враховуються й інші суттєві фактори, підвищення соціальних стандартів та ін., що впливають на показники видатків місцевих бюджетів. За останні роки проблема лише поглиблюється в зв’язку з передачею додаткових повноважень з державного бюджету на місцеві бюджети, не підкріплених фінансовим ресурсом. Це призводить до відволікання коштів бюджету міста на відповідні цілі, що обмежує можливість розвитку громади міста. Так, в бюджеті цього року на дофінансування лише охорони здоров’я передбачено більше 158,0 млн.грн., в т.ч. на заробітну плату – 133,7 млн.грн.

Міський голова запропонував переглянути обсяги освітньої та медичної субвенцій на 2018 рік;  затвердити державні соціальні стандарти і нормативи за кожним із делегованих державою місцевому самоврядуванню повноважень; переглянути галузеві нормативи при здійсненні видатків місцевих бюджетів, зокрема, щодо мережі, витрат бюджетних установ, та встановлення мінімального і максимального значення таких нормативів залежно від обсягів фінансових ресурсів; забезпечити розподіл додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я для місцевих бюджетів відповідно до реальних потреб.

Слід зазначити, що у 2009-2014 роках відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1203 “Про затвердження Порядку надання  Раді міністрів Автономної республіки Крим, місцевим державним адміністраціям  та виконавчим органам відповідних місцевих рад середньострокових позик та їх погашення)» у зв’язку із невиконанням розрахункових показників закріплених доходів бюджету міста, визначених у законі про Державний бюджет, місцеві бюджети отримували середньострокові позики.

Необхідність отримання середньострокових позичок була пов’язана з об’єктивними чинниками – місцеві бюджети, як і вся бюджетна система України, стали заручником негативних наслідків фінансово-економічної кризи, в результаті якої в минулих роках відбулось значне зниження темпів соціально-економічного розвитку, що не було враховано Міністерством фінансів при визначенні обсягів доходів І-го кошику.

Тож позиція Анатолій Бондаренка – списати заборгованості місцевих бюджетів перед Державним бюджетом за отримані безвідсоткові позики минулих періодів.

Ще одна суттєва проблема. Протягом останніх років Урядом України ініціюється внесення змін до бюджетного  та податкового законодавства у грудні місяці, що має негативний вплив на місцеві бюджети та передбачає суттєве обтяження місцевих бюджетів додатковими витратами та обмеженням їх доходної частини, що зумовлює зниження фінансової спроможності місцевого самоврядування.

Міський голова вважає за необхідне ввести мораторій щодо змін податкового законодавства щонайменше на три роки. В подальшому Верховній Раді України вносити зміни до Податкового кодексу України щодо місцевих податків і зборів до першого лютого року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосувати ці зміни для  можливості прийняття власних рішень органами місцевого самоврядування відповідно діючих норм Податкового кодексу України. Вносити зміни до  будь-яких законів, що стосуються доходів місцевого бюджету до першого лютого року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосувати ці зміни. Виконавчим органам державної влади приймати нормативні документи, що впливають на показники бюджету до першого лютого року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосувати зміни. У разі збільшення видаткових повноважень органам місцевого самоврядування в обов’язкому порядку передбачати відповідні компенсатори з державного бюджету.

Також були внесені пропозиції щодо врегулювання питань щодо пайової участі у розвиток інфраструктури, погашення заборгованості з різниці в тарифах, збільшення субвенцій на надання пільг та житлових субсидій, та інші.

Що стосується монетизації пільгового проїзду, міський голова переконаний, що затверджений механізм відшкодування пільг у такій редакції є неприйнятним, оскільки не враховує низки чинників, а головне веде  до погіршення транспортного обслуговування громадян. Він повинен бути або скасований, або відкоригований відповідно до законодавства та потреб громади.

Асоціація Міст України наразі опрацьовує всі подані пропозиції та ініціюватиме внесення змін до відповідних нормативних актів.

Залиште коментар