Про ситуацію на пляжах та у місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах

Про ситуацію на пляжах та у місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах

За результатами лабораторних досліджень зразків річкової води та піску, відібраних впродовж останнього тижня, вода акваторії пляжів міста Черкаси відповідала гігієнічним нормативам.

Не відповідали гігієнічним вимогам за мікробіологічними показниками проби води, відібрані в акваторії місць масового відпочинку на ставах «Осташівський» міста Умань, «Пляж», «Бурлацький» міста Жашків (за кількістю лактозопозитивної кишкової палички).

За санітарно-хімічними показниками відхилень від встановлених нормативів у воді акваторій місць масового відпочинку на воді не виявлено.

У двох пробах ґрунту (пісок) відібраних та досліджених у місці масового відпочинку на ставах «Мегометр» та «Осташівський» міста Умань виявлено відхилення від гігієнічних нормативів за паразитологічними показниками (наявність життєздатних яєць собачих токсокар). За радіологічними показниками відхилень не виявлено.

Залиште коментар