У ЧДТУ підбили підсумки вступної кампанії

У ЧДТУ підбили підсумки вступної кампанії

Щойно завершилась вступна кампанія 2017 року. Цьогорічна вступна кампанія відзначалася рядом особливостей та новацій.

Зокрема:

– прийом заяв на бакалаврат здійснювався виключно в електронній формі як на денну, так і на заочну форми навчання, вперше відбір за широким конкурсом було поширено і на заочну форму навчання;

– кількість заяв, які мали змогу подати вступники на місця державного замовлення порівняно з минулим роком, було зменшено до 9 заяв на 4 спеціальності (у 2016 році – 15 заяв на 5 спеціальностей);

– для вступу на бакалаврат приймалися сертифікати ЗНО двох років 2016 і 2017.

У цьому році вперше впроваджено чотири коефіцієнти до конкурсного балу – регіональний, галузевий, сільський і першочерговий. Саме із сільським коефіцієнтом ми мали найбільше непорозумінь.

Сільський коефіцієнт – 1,02 – стосувався осіб, які здобули повну загальну середню освіту в навчальних закладах на території сільських населених пунктів у рік вступу.

В той же час, вступна кампанія 2017 року відзначалася певними труднощами, такими як слабка обізнаність вступників та їх батьків щодо особливостей вступної кампанії, конкурсного відбору, застосування коефіцієнтів до конкурсного балу, особливо багато проблем   при введенні інформації про сільський коефіцієнт. Тому саме в цьому й повинен полягати новий напрямок профорієнтаційної роботи, а правильніше сказати – роз’яснювальної роботи: як працювати за принципами електронного вступу, в чому полягає конкурсний відбір і пріоритетність ВНЗ, який вибираються.

Незважаючи на вищезазначене та з урахуванням демографічних показників результати вступної кампанії можна вважати задовільними.

На навчання на бакалаврському рівні вищої освіти на основі ПЗСО та ОКР молодшого спеціаліста було подано 3898 заяв. На навчання на магістерському рівні вищої освіти було подано 1930 заяв.  Загалом — 5828 заяви.

Станом на 29 серпня на навчання на бакалаврському рівні вищої освіти на основі ПЗСО було зараховано 390 вступників, з них: на денну форму навчання – 362 особи, на заочну – 28 (за держзамовленням – 164, за контрактом – 226 осіб).

Найбільше студентів бакалаврату на основі ПЗСО навчатимуться за такими спеціальностями: «Маркетинг», «Філологія», «Дизайн», «Соціальне забезпечення», «Туризм», «Публічне управління та адміністрування», «Менеджмент», «Комп’ютерна інженерія», «Інженерія програмного забезпечення», «Екологія», «Хімічні технології та інженерія», «Кібербезпека».

На навчання на бакалаврському рівні вищої освіти зі скороченим терміном навчання було зараховано 366 вступників, з них: на денну форму навчання – 309,  на заочну – 57, (за держзамовленням – 215, за контрактом – 151 особа).

Слід відзначити спеціальності, які забезпечили високі показники набору студентів: «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Телекомунікації та радіотехніка», «Автомобільний транспорт», «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», «Облік і оподаткування», «Транспортні технології», «Будівництво та цивільна інженерія», «Галузеве машинобудування».

На навчання на магістерському рівні вищої освіти було зараховано 772 вступника, з них: на денну форму навчання – 584,  на заочну – 188 (за держзамовленням – 434, за контрактом – 338 осіб).

Студенти, що вступили до ЧДТУ на навчання на магістерському рівні, обрали спеціальності, які традиційно користуються популярністю серед вступників, це такі як: «Будівництво та цивільна інженерія», «Екологія», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», «Економіка», «Туризм», Комп’ютерна інженерія», «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», «Інженерія програмного забезпечення», «Галузеве машинобудування», «Прикладна механіка», «Телекомунікації та радіотехніка».

Дуже радує, коли всі бакалаври спеціальності продовжують навчання для подальшого здобуття ступеня магістра саме там, де вони отримали диплом бакалавра, зокрема: «Екологія», «Економіка», «Фінанси, банківська справа і страхування».  Це — визнання наполегливої праці науково-педагогічних колективів кафедр.

Ще кілька цифр:

Зараховано на навчання за усіма освітніми рівнями за державним замовленням – 810 осіб, в тому числі: за денною формою навчання – 745 осіб; на заочну  форму навчання – 65 осіб.

Зараховано на навчання за усіма освітніми рівнями за контрактом – 715 осіб, в тому числі: за денною формою навчання – 510 осіб; на заочну  форму навчання – 205 осіб.

Із загального числа, студентами стала 81 особа з числа пільгових категорій, в тому числі: діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних сімей – 26 осіб; внутрішньо переміщені особи; діти учасників бойових дій; діти учасників АТО – 36 осіб; -інваліди I — ІІ груп та діти-інваліди; діти шахтарів – 19 осіб.

Під час вступної кампанії цього року було зараховано студентами 21-го іноземця (6 –на бакалаврат, та 15 в магістратуру).

Весь минулий рік ми проводили чисельні профорієнтаційні заходи – як масові, так і організаційні. Був створений окремий підрозділ з профорієнтаційної роботи, започаткована практика роботи зі школою партнером №32 «Урок ЧДТУ», проводились Дні відкритих дверей, Дебатні турніри, конкурси соціальних відеороликів, брали участь в міських і обласних громадських, культурних, мистецьких заходах саме з профорієнтаційною метою, відвідували виставки.

Підсумовуючи все вищесказане, гаслом 2017-18 навчального року в ЧДТУ і у подальшому має стати забезпечення високої якості освіти  і роботи на результат.

За інформацією прес-служби ЧДТУ

Залиште коментар