Міська влада затвердила порядок надання одноразової грошової допомоги для оздоровлення поранених у 2018 році учасників АТО

Міська влада затвердила порядок надання одноразової грошової допомоги для оздоровлення поранених у 2018 році учасників АТО

Це передбачено відповідним рішенням виконкому, затвердженим у грудні в рамках  Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції на 2015-2018» (зі змінами), з метою надання додаткових соціальних гарантій нашим захисникам, інформує прес-служба Черкаської міської ради.

Порядок надання одноразової грошової допомоги для оздоровлення поранених учасників антитерористичної операції

  1. Загальні положення

1.1. Цей порядок визначає механізм надання одноразової грошової допомоги для оздоровлення пораненим учасникам антитерористичної операції.

1.2. Право на отримання грошової допомоги мають учасники антитерористичної операції, які отримали поранення (контузію, травму або каліцтво) під час участі в антитерористичній операції, та місце проживання (перебування) яких зареєстровано у м. Черкаси.

1.3. Грошовою допомогою (далі – допомога) є одноразова виплата з міського бюджету пораненим учасникам антитерористичної операції коштів для оздоровлення у розмірі 5,0 тис. грн.

1.4. Для отримання допомоги поранені учасники антитерористичної операції подають до відділу звернень департаменту управління справами та юридичного забезпечення Черкаської міської ради такі документи:

– заяву на ім’я міського голови м. Черкаси про виплату одноразової грошової допомоги для оздоровлення;

– оригінали та копії документу, що посвідчує особу, довідки про присвоєння йому номера платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

– оригінали та копії документів, виданих військово-лікувальними закладами, та (або) інших документів, що підтверджують факт отримання поранення (контузії, травми або каліцтва) під час участі в антитерористичній операції;

– оригінал та копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, форму якої затверджено постановою Кабінету міністрів України № 413 від 20.08.2014, або документа, що підтверджує факт перебування учасника антитерористичної операції в районі її проведення в Донецькій та Луганській областях, виданий та скріплений печаткою уповноважених органів, зокрема Міністерства оборони України (військовими комісаріатами, військовими частинами), Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державної прикордонної служби України, Національної гвардії України, державної служби України з надзвичайних ситуацій або їх територіальними органами;

– реквізити банківського рахунку для перерахування коштів.

  1. Виплата допомоги для оздоровлення поранених учасників антитерористичної операції

2.1. Головним розпорядником коштів, передбачених у міському бюджеті для надання допомоги для оздоровлення поранених учасників антитерористичної операції, є департамент соціальної політики Черкаської міської ради, який в межах затвердженого обсягу бюджетного фінансування виплачує допомогу пораненим учасникам антитерористичної операції – мешканцям м. Черкаси.

2.2. Виплата допомоги здійснюється за рахунок коштів міського бюджету в межах затверджених асигнувань шляхом перерахування коштів на рахунки поранених учасників антитерористичної операції, відкриті ними у банківських установах.

2.3. Підставою для виплати допомоги є розпорядження міського голови про виділення коштів,підготовлене головним розпорядником коштів на підставі документів, зазначених у пункті 1.4.

 

 

 

Залиште коментар