Преса Черкащини в добу Української революції 1917 – 1921 рр.

Преса Черкащини в добу Української революції 1917 – 1921 рр.

У День журналіста і рік 100-річчя початку Української революції 1917 – 1921 рр. доречно згадати, якою в той час була газетна палітра Черкащини, оскільки газети були тоді єдиним місцевим засобом масової інформації.

До 1917 року практично усі газети, що виходили на Черкащині, були російськомовними. Виняток становила перша громадсько-політична і національно спрямована газета краю «Каневская неделя», яка виходила в Каневі з 1913 року і мала офіційний статус «русско-украинской еженедельной газеты-журнала».
І лише з розгортанням подій Української революції 1917 – 1921 рр. на Черкащині відбувається становлення україномовної преси, засновуються нові українські видання, відкриваються можливості для їх вільного розвитку. У 1917 році у повітових містах краю почали виходити різноманітні як за змістом, так і за напрямами газети і журнали – державні, партійні, військові, профспілкові, кооперативні, просвітницькі. Тільки в Умані виходило 28 газет, Черкасах – 12, Звенигородці – 4, Каневі і Смілі – 3, Золотоноші – 2 Чигирині – 1.
Переважали видання партійно-політичного спрямування. Одним з перших таких видань був тижневик «Вільна Україна» (Умань), видавцем якого було товариство українських поступовців, а з травня 1917 року – українські автономісти-федералісти. В одному із випусків за 28 березня 1917 року редакція газети визначає гасло під яким вона видається: «Домагаймося демократичної федеративної республіки для Росії та автономії для України». У цій же газеті надруковано український національний гімн, історія творчості Т.Г. Шевченка, реклама та оголошення.
У Звенигородці виходила газета партії українських соціал-революціонерів «Звенигородська думка», яку заснували діячі штабу Вільного козацтва І. Капуловський, П. Демерлій, О. Титаренко та інші. В ній друкувалися документи Центральної Ради, що надсилались до повітових органів, розпорядження військового начальника, а пізніше – коменданта Звенигородського повіту М. Павловського, звернення місцевої адміністрації до населення.
У листопаді 1918 – січні 1919 рр. у Звенигородці виходила газета «Звенигородлська зоря» – орган тимчасового об’єднання політичних партій та організацій – Українського Національного Союзу. На її сторінка публікувалися відозви Директорії, накази штабу республіканських військ, повідомлення про хід бойових дій, вміщувалася викривальна інформація щодо гетьманського режиму.
В газеті також вміщувалися матеріали культурно-просвітницької тематики. Зокрема, в одному з номерів надрукована рецензія на книгу П. Височанського «Чи варто нам жаліти за царями?», що побачила світ у Звенигородці. У ній йшлося про те, що «нарешті маєм книжку, брак якої давав про себе сильно почувати ще з перших днів революції. Автор торкається вельми важного і життєвого питання для тих, хто ще не зміг порвати зв’язки з минувшими формами державного ладу Росії і призвичаїтись до нового життя».
В Умані у 1917 році виходила заснована осередком соціалістичної єврейської робітничої партії газета «Свободный голос». У 1919 – на початку 1920 рр. в Україні виходили газети місцевих організацій партії боротьбистів, серед них – «Чигиринський боротьбист». Штаб Дієвої армії УНР під час першого Зимового походу у 1919–1920 рр. видавав щоденну газету «Україна», яка друкувалася під час перебування українських військ в Умані.
У добу революції на Черкащині виходило багато більшовицьких та прорадянських газет: в Умані, Черкасах, Каневі, Золотоноші, Звенигородці виходили газети з назвою «Вісті» як органи повітових військово-революційних комітетів, чи виконкомів рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів та комітетів КП (б), «Народня думка» – соціалістична робітничо-селянська газета (Звенигородка, 1918–1919). У Золотоноші виходила газета «Голос труда» – орган Золотоніської ради робітничих і солдатських депутатів, Золотоніської ради робітничих депутатів. У Черкасах у 1917 році виходила російськомовна політична, громадська і літературна газета «Черкасская воля». А у 1918 році у Черкасах почала друкуватися газета «Знамя коммунизма» – орган Черкаського підпільного окружного комітету КП (б) України.
Крім того виходили газети не політичного спрямування: «Вільне слово» (Золотоніське земство, 1917–1918), «Вісті з «Просвіти» (Золотоноша, 1917). Впродовж 1917–1918 рр. в Умані товариством на паях видавалася газета «Уманське слово». Основу її публікацій становили оголошення, реклама, некрологи та поміщалися новини світу, країни та міста.
Українські газети, журнали, книги та інша продукція друкувалися в друкарнях Черкас, Умані, Золотоноші, Звенигородки, Чигирина і Сміли. Сплеск видавничої справи засвідчив, що революційні перетворення охопили усі сфери буття українців, в тому числі й духовну.

Василь Мельниченко

Прочитайте ще:

Залиште коментар