Власників паїв інформують про оподаткування доходів

Власників паїв інформують про оподаткування доходів

 Про порядок оподаткування доходів від надання земельної ділянки в оренду та про випадки декларування таких доходів власниками паїв інформує сектор комунікацій управління організації роботи ГУ ДФС у Черкаській області.

      Так, згідно з п.164.2 ст.164 Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичних осіб включається, зокрема, дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому пунктом 170.1 статті 170 цього Кодексу. Такий дохід є об’єктом оподаткуванням податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18%. Також з отриманого доходу справляється військовий збір за ставкою 1,5%.

       Як оподатковуються доходи фізичних осіб від надання в оренду земельних ділянок (паїв) та чи потрібно подавати річну декларацію про майновий стан і доходи, залежить від орендаря та у деяких випадках, виконання ним обов’язків податкового агента.

       Розглянемо три ситуації.

  1. Земельну ділянку сільськогосподарського призначення (або земельну частку (пай), або майновий пай), що належить фізичній особі, орендує суб’єкт господарювання – юридична особа або фізична особа – підприємець. В даному випадку орендар є податковим агентом фізичної особи – власника земельної ділянки (частки, паю) та за нормами Податкового кодексу України орендар зобов’язаний нараховувати, утримувати і сплачувати до бюджету податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з доходів орендодавця (п.п.168.1.1 п.168.1 ст.168 та пп.170.1.1 п.170.1 ст.170 Податкового кодексу України) від надання ним в оренду земельної ділянки (частки, паю). При цьому об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі.

Відповідно до норм ст. 1 Указу Президента України від 02.02.2002 №92/2002 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян – власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)», плата за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) має становити не менше 3 відсотків визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю). Таким чином, об’єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб за операціями з надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю) визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше ніж 3 відсотки визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю). Крім того, згідно з п.п. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Податкового кодексу України доходи, визначені ст. 163 Кодексу є об’єктом оподаткування військовим збором.

  1. Земельну ділянку сільськогосподарського призначення (або земельну частку (пай), або майновий пай), що належить фізичній особі, орендує суб’єкт господарювання – юридична особа або фізична особа – підприємець. Орендар – податковий агент не повідомив ДФС про виплачений минулого року дохід на користь фізичної особи – власника земельної ділянки (частки, паю) та про суми утриманого податку з такого доходу. Які дії орендодавця, як йому отримати довідку про доходи і сплачений податок та чи потрібно подавати декларацію і платити податок, якщо він проживає у Черкасах, а земельна ділянка і орендар знаходяться приміром, у Христинівському районі

      Зобов’язання нараховувати, утримувати та сплачувати податок до бюджету від імені та за рахунок фізичної особи з доходів, що їй виплачуються має згідно з пп.14.1.180 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України податковий агент – юридична особа (її філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), самозайнята особа, представництво нерезидента – юридичної особи, інвестор (оператор). В даному випадку податковим агентом є орендар земельної ділянки (частки, паю). Податкові агенти зобов’язані вести податковий облік, подавати податкову звітність та нести відповідальність за порушення вказаних норм в порядку, передбаченому ст.18 та р.IV Податкового кодексу.

      Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету, встановлено статтею 168 Кодексу, згідно із п.п. 168.1.1 якої податковий агент, який нараховує (виплачує, надає) оподатковуваний дохід на користь платника податку – фізичної особи, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи відповідну ставку податку (у нашому випадку 18%).

      При цьому, відповідальність за своєчасне та повне перерахування сум податку до відповідного бюджету несе податковий агент, що нараховує (виплачує) оподатковуваний дохід. Також з отриманого доходу справляється військовий збір за ставкою 1,5%.

      Відповідно до пп. «б» п. 176.2 ст. 176 розділу IV та пп. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 розділу ІІ Податкового кодексу України особи, які мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого обліку.

      Згідно з п. 119.2 ст. 119 розд. ІІ Кодексу неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов’язань платника податку та/або до зміни платника податку тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.

     Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.

     Також відповідно до ст. 163 прим. 4 Кодексу про адміністративні правопорушення неутримання або неперерахування до бюджету сум податку на доходи фізичних осіб при виплаті фізичній особі доходів, перерахування податку на доходи фізичних осіб за рахунок коштів підприємств, установ і організацій (крім випадків, коли таке перерахування дозволено законодавством), неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян, –  тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян – суб’єктів підприємницької діяльності у розмірі від двох до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

     Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, –  тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян – суб’єктів підприємницької діяльності у розмірі від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

     Отже, податковий агент – орендар зобов’язаний нарахувати, утримати та сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб та військовий збір з доходів за оренду паю у фізичної особи – орендодавця. Також податковий агент – орендар зобов’язаний відобразити вказані виплати особі та утримані з її доходів ПДФО і військовий збір у податковому звіті за формою №1ДФ. За подання вказаного звіту не у повному обсязі та/або з недостовірними відомостями про виплачені фізичній особі доходи та утриманий податок до податкового агента застосовується відповідальність у вигляді штрафу та настає адміністративна відповідальність.

     Для отримання довідки про нараховані доходи, утримані та перераховані ПДФО і військовий збір власник земельної ділянки (частки, паю) може звернутись безпосередньо до податкового агента та у разі невиконання останнім своїх зобов’язань власник земельного паю самостійно нараховує та перераховує до бюджету ПДФО і військовий збір з орендної плати та зобов’язаний відобразити отримані доходи у декларації про майновий стан і доходи за звітний (минулий) рік. Термін подання декларації за 2017 ріку – до 1 травня поточного року.

  1. Земельну ділянку (пай) орендує фізична особа – не суб’єкт господарювання. В такому випадку власник земельної ділянки (частки, паю) самостійно нараховує та перераховує до бюджету ПДФО і військовий збір з орендної плати та зобов’язаний відобразити отримані доходи у декларації про майновий стан і доходи за звітний (минулий) рік. Термін подання декларації за 2017 рік – до 1 травня поточного року.

        Рекомендуємо зразок заповнення декларації власником земельної ділянки (паю): http://ck.sfs.gov.ua/data/material/000/245/324240/Zrazok_zapovnennya_deklarats_za_2017_r_k_FO_vlasnikom_payu.pdf

 

Залиште коментар