Призначення пенсїї державного службовця за нормами нового Закону

Призначення пенсїї державного службовця за нормами нового Закону

З 1 травня 2016 року набув чинності Закон України «Про державну службу»від 10 грудня 2015 року № 889-VIIІ (далі – Закон), яким передбачено право на пенсійне забезпечення державних службовців відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу»№ 3723-ХІІ від 16.12.1993 року.
За нормами п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону Закон України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490 із наступними змінами) втратив чинність, крім статті 37, що застосовується до осіб, зазначених у пунктах 10 і 12 цього розділу.
Пунктом 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону передбачено, що державні службовці, які на день набрання чинності цим Законом займають посади державної служби та мають не менш як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, визначених статтею 25 Закону України «Про державну службу»(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490 із наступними змінами (далі – Відомості Верховної Ради України) та актами Кабінету Міністрів України, мають право на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу» у порядку, визначеному для осіб, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців.
Пунктом 12 Прикінцевих та перехідних положень Закону передбачено, що для осіб, які на день набрання чинності цим Законом мають не менш як 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби, визначених статтею 25 Закону України «Про державну службу»(Відомості Верховної Ради України) та актами Кабінету Міністрів України, зберігається право на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону України «Про державну службу»(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490 із наступними змінами) у порядку, визначеному для осіб, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців.
Право на призначення пенсії державного службовця відповідно до Закону України «Про державну службу»№ 889- VIII мають особи, які:
– не отримували пенсію відповідно до Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993;
– досягли пенсійного віку, передбаченого:
для жінок – ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
для чоловіків – ст. 37  Закону України «Про державну службу» від 16.12.1993;
– мають необхідний стаж державної служби:
для осіб, які станом на 01.05.2016 працювали на посаді державної служби – не менше 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців станом на 01.05.2016, визначених статтею 25 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України) та актами Кабінету Міністрів України,
для осіб, які станом на 01.05.2016 не працювали на посаді державної служби – не менше 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців станом на 01.05.2016, визначених статтею 25 Закону України «Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України) та актами Кабінету Міністрів України;
– мають необхідний страховий стаж відповідно до статті 28 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» – для жінок 30 років, для чоловіків – 35 років.
Також, пенсії по інвалідності та у разі втрати годувальника і пенсії державним службовцям, які не мають право на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону           № 3723-ХІІ, призначаються за нормами Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

 

Залиште коментар