У Черкаській області в повітрі виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій

У Черкаській області в повітрі виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій

Обласний ЦКПХ здійснює постійний санітарно-гігієнічний моніторинг стану забруднення атмосферного повітря на межі санітарно-захисних зон об’єктів промислового, сільськогосподарського та комунального призначення, в межах житлової забудови, в зоні впливу вуличних магістралей.

Упродовж 9 місяців моніторингових досліджень Центром досліджено 4909 проб атмосферного повітря на вміст забруднюючих речовин (діоксиду азоту, сірчистого ангідриду, формальдегіду, вуглецю оксиду, аміаку, бензину, бензолу, толуолу, ксилолу).

За результатами досліджень у 151 (3,1%) виявлено перевищення гранично допустимих максимально разових концентрацій формальдегіду (максимальна концентрація склала 0,041 мг/м3, що перевищує ГДК в 1,17 рази), оксиду вуглецю (максимальна концентрація – 8,0 мг/м3, що перевищує ГДК в 1,6 рази) та бензину (максимальна концентрація – 7,0, що також перевищує ГДК в 1,4 рази).

Залиште коментар